ร่วมทำบุญทานบารมี สงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ร่วมกับ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต)

ร่วมทำบุญทานบารมี สงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ร่วมกับ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ

นำโดยคณะผู้บริหารในเครือกลุ่มบริษัทอีซูซุแสงฟ้า และพนักงาน ร่วมมอบถวายปัจจัย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในโครงการของวัดพระบาทน้ำพุ เป็นจำนวนเงิน 139,999 บาท