4 จุดบอดมุมอันตราย

วันนี้เราจะมาสอนการขับรถในขระที่เราขับตามรถบรรทุกกันครับ 

ขับอย่างไรให้ปลอดภัยใน 4 จุดบอดของมุมมองรถบรรทุก

ข่าวสารอื่นๆ

เช็คความพร้อมก่อนเดินทาง

การเติมบมยาง

วิธีการหมุนเลี้ยวพวงมาลัยที่ถูกต้อง