วัดบางจาก

**วัดดัง ฝั่งนนท์
วัดบางจาก....ลอดอุโบสถ
ถ้าใครเคยข้ามสะพานพระราม 4 ที่วิ่งจากถนนราชพฤกษ์ มายังปากเกร็ด ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มองไปทางขวามือ จะเห็นมีพระองค์ใหญ่ ตั้งเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่น่าศรัทธายิ่งนัก

"วัดบางจาก" โดยเดินทางถ้ามาจากถนนราชพฤกษ์ แล้วเลี้ยวขวา ไปทางปากเกร็ด ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าทางเบี่ยงซ้าย แล้วลอดใต้สะพาน วัดอยู่ทางขวามือ เข้าไปในซอย เป็นทางเดินรถสวนกัน

วัดบางจาก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัด นนทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คนที่ไปเที่ยวเกาะเกร็ด มองมาด้านแม่น้ำเจ้าพระยา ก็จะเห็นพระองค์ใหญ่ตั้งอยู่เป็นสง่า ก่อนหน้านั้น ทางวัดได้ต่อเติมสร้างอุโบสถเป็น 2 ชั้น เนื่องจากอุโบสถหลังเก่ามีแค่ชั้นเดียว เวลาถึงฤดูน้ำเมื่อไรน้ำจะไหลท่วมอุโบสถทุกครั้ง ทางวัดเลยให้มีการขุดเจาะฐานอุโบสถ เพื่อต่อเติมเป็น 2 ชั้น ขณะที่เครื่องขุดเจาะไปกระทบวัตถุแข็งเข้าอย่างหนึ่ง คนงานเลยช่วยกันขุดดินกับทรายออก จึงพบว่าใต้ฐานอุโบสถเป็นอุโมงค์ โดยเครื่องเจาะไปโดนองค์พระโมคคัลลานะ ทำให้บริเวณใบหน้ากับแขนขวาชำรุด หลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป ทำให้ชาวบ้านพากันมาปิดทององค์พระ และลูกนิมิต พร้อมกับนำน้ำที่ไหลออกข้างอุโมงค์กลับไปกินกันจำนวนมาก เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

พระองค์หนึ่งใต้ฐานอุโบสถมีป้ายชื่อว่าพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย (พระหนุนดวง) ส่วนอีกองค์หนึ่งระบุชื่อพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา (พระค้ำดวง) โดยพระทั้ง 2 องค์ตั้งวางไว้ลักษณะคล้ายกำลังค้ำฐานของอุโบสถไว้ นอกจากนี้ยังมีลูกนิมิตกลมแต่แบนอีก 1 ลูก ตั้งวางอยู่บนโขดหิน ส่วนตลอดทางเดินรอบอุโมงค์ซึ่งเป็นดินเหนียว ปรากฏว่ามีน้ำไหลออกมาตลอดทาง ชาวบ้านจึงนำภาชนะมารองและเก็บไปอาบกินที่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำให้พื้นดินเจิ่งนองไปด้วยน้ำ และบางส่วนก็เป็นบ่อขนาดเล็ก ทางวัดต้องนำเครื่องวิดน้ำมาสูบออก แต่ยังมีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มตลอดเวลา ทำให้สูบเท่าไรน้ำก็ไม่ลดลงเสียที ทางวัดเลยนำเชือกมากั้นไว้ที่ขอบบ่อ พร้อมกับเขียนป้ายไว้ว่า “บ่อน้ำพันปี”

ข่าวสารอื่นๆ

คลองมะเดื่อ นครนายก

ภูทับเบิก

หาดแสงจันทร์ ระยอง

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์