MU-X EXCLUSIVE DAY

MU-X EXCLUSIVE DAY

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ โชว์รูมอีซูซุแสงฟ้า สาขาบางบัวทอง

จองรถในงาน ลุ้นทอง และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย


ข่าวสารอื่นๆ

ครบรอบ 60 ปี กลุ่มบริษัทแสงฟ้า ลุ้นทองข้ามปี 60 รางวัล

ISUZU Expo ลูกค้าจองในงานลุ้นของรางวัล

SPACECABดาวน์ เริ่มต้น15,000บาท