ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน แค่ลูกค้าอีซูซุ แนะนำรถดีๆ ให้เพื่อน

ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน แค่ลูกค้าอีซูซุ แนะนำรถดีๆ ให้เพื่อน

เงื่อนไขในการร่วมรายการ

  • เฉพาะเจ้าของรถอีซูซุที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ หรือ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 รับสิทธิชิงรางวัลโชค 2 ต่อ รวมของรางวัลทั้งสิ้น 270 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,600,000 บาท รับสิทธิ โชคต่อที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 240 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 40 รางวัล
  • จับรางวัลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์, 7 มีนาคม, 10 เมษายน, 9 พฤษภาคม, 7 มิถุนายน และ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ประกาศผลรางวัลวันที่ 27 กุมภาพันธ์, 27 มีนาคม, 24 เมษายน, 24 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน และ 25 กรกฎาคม 2561 โชคต่อที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น พร้อมอาหารและที่พัก รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 6,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกคน ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 จับรางวัลในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขา รังสิต – นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถ.รังสิต – นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลรางวัลวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
  • โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
  • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้
  • ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อและรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
  • ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางไปทัศนาจร ณ ประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นเหตุผล และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง และหากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ
แชร์

ข่าวสารแคมเปญอื่นๆ

แรงเหนือชั้น! สู้ทางชัน ลุยงานบรรทุก

แรงเหนือชั้น! สู้ทางชัน ลุยงานบรรทุก

ยิ้มได้มากกว่า เพราะคุณคือคนสำคัญ

ยิ้มได้มากกว่า เพราะคุณคือคนสำคัญ

เชิญสัมผัสและทดลองขับ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์

เชิญสัมผัสและทดลองขับ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์

ใหม่! อีซูซุเอ็กซ์-ซีรี่ส์ แรงสุดขีด เต็มสปีดพันธุ์เอ็กซ์

ใหม่! อีซูซุเอ็กซ์-ซีรี่ส์ แรงสุดขีด เต็มสปีดพันธุ์เอ็กซ์