วิธีการหมุนเลี้ยวพวงมาลัยที่ถูกต้อง

วิธีการหมุนเลี้ยวพวงมาลัยที่ถูกต้อง

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนั้น ได้กำหนดการหมุนเลี้ยวพวงมาลัยไว้ 2 วิธีคือ แบบดัน-ดึง (Push and Pull)

และแบบคร่อมแขน (Hand over Hand) ทั้งสองแบบนี้ใช้งานได้คล่องตัวมากที่สุด และเป็นที่ยอมรับในระบบสากล

การหมุนเลี้ยวพวงมาลัยแบบ ดัน-ดึง (Push and Pull)

1.จับพวงมาลัยตามตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้หัวแม่มืออยู่นอกวงพวงมาลัย และไม่ต้องจับแน่นจนเกินไป และต้องตั้งข้อกำหนดขึ้นมาว่า

เวลาหมุนเลี้ยวพวงมาลัยมือทั้งสองข้างต้องไม่ข้ามจุดเที่ยงวันและหกโมงเย็น ตามตำแหน่งนาฬิกา ในการหมุนเลี้ยวพวงมาลัย

มือทั้งสองข้าง จะทำหน้าที่สลับกันระหว่างการดึงและการดันโดยที่จะไม่ดึงหรือดันพร้อมๆ กันทั้งสองมือ เมื่อจะเลี้ยวขวาให้เลื่อน

มือขวา รูดผ่านพวงมาลัยขึ้นมาที่ตำแหน่งเที่ยงวัน

2.จากนั้นมือขวาก็ดึงพวงมาลัยมาสู่ตำแหน่งหกโมงเย็น ในขณะที่มือขวาดึงพวงมาลัยลงอยู่นั้น ให้รูดมือซ้ายผ่านวงพวงมาลัย

ขนานคู่กับมือขวาลงมาสู่ตำแหน่งหกโมงเย็น และพบกับมือขวาที่ตำแหน่งหกโมงเย็น

3.ถ้าวงเลี้ยวยังไม่พอโดยที่มือซ้ายต้องดันพวงมาลัยจากตำแหน่งหกโมงเย็นขึ้นไปหาตำแหน่งเที่ยงวัน และมือขวารูดพวงมาลัย

ขึ้นไปสู่ตำแหน่งเที่ยงวันพร้อมๆ กับมือซ้าย เช่นเดียวกันถ้าวงเลี้ยวยังไม่พอให้มือขวาก็ดึงพวงมาลัยลงเพิ่มขึ้นทำอย่างนี้เรื่อยๆ 

ไปจนได้วงเลี้ยวที่ต้องการ

การหมุนเลี้ยวพวงมาลัยแบบคร่อมแขน (Hand over Hand)

1.จับพวงมาลัยตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อจะเลี้ยวซ้าย ให้น้ำหนักมือขวาดันพวงมาลัยหมุนทวนเข็มนาฬิกาช่วงครึ่งวงด้านบนของ

พวงมาลัย โดยมือซ้ายหมุนตามไปช่วงครึ่งวงด้านล่าง ซึ่งสามารถหมุนเลี้ยวพวงมาลัยได้ประมาณ 180 องศา

โดยไม่ต้องปล่อยมือทั้งสองข้าง

2.เลื่อนมือขวามาเตรียมพร้อมรับช่วงที่ประมาณ 3 นาฬิกาต่อเมื่อมือซ้ายไปถึงที่ประมาณ 9 นาฬิกา ลักษณะเป็นการสาวสลับมือ

ช่วงครึ่งวงด้านบนของพวงมาลัยจาก 3 ไป 9 นาฬิกา ซึ่งเป็นลักษณะการหมุนพวงมาลัยแบบคร่อมแขน (Hand over Hand)

ในการหมุนคืนพวงมาลัยกลับ (จากการเลี้ยวซ้าย) ใช้การสลับมือครึ่งวงด้านบนของพวงมาลัยทำนองเดียวกันกับการ

หมุนตามเข็มนาฬิกา โดยการใช้มือขวาดึง และมือซ้ายดันจาก 9 ไป 3 นาฬิกา ถ้าทำการสลับมือกลับตามนี้แล้ว เมื่อรถวิ่ง

ตรงมือขวาจะอยู่ที่ 3 นาฬิกา และมือซ้ายอยู่ที่ 9 นาฬิกาเหมือนตอนตั้งต้น

วิธีนี้ทำให้มือทั้งสองไม่ต้องปล่อยพวงมาลัยในกรณีที่หักพวงมาลัยไม่เกิน 180 องศา ซึ่งเป็นการขับขี่ในการจราจรปกติส่วนใหญ่ 

และสามารถตอบสนองต่อการเลี้ยวในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เร็วที่สุด

ข่าวสารอื่นๆ

แบตเตอรี่ อุปกรณ์สำคัญที่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ

แบตเตอรี่ อุปกรณ์สำคัญที่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ

เช็คความพร้อมก่อนเดินทาง