รถตู้เย็น

บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด (ISUZU SAENGFAH GROUP)

รถตู้เย็น อู่เบิ้มแอร์Coldway และ อู่เบิ้มแอร์Neokool

ดูรายละเอียดรถ